คาร์ล ฟ็อน เคลาเซอวิทซ์

คาร์ล ฟิลลิพ ก็อทฟรีท ฟ็อน เคลาเซอวิทซ์ (เยอรมัน: Carl Philipp Gottfried von Clausewitz)[1] เป็นนายพลชาวเยอรมันปรัสเซีย ได้รับการยกย่องเป็นนักทฤษฎีทหารผู้ยิ่งใหญ่และเป็นบิดาแห่งวิชาการยุทธสมัยใหม่ เปรียบเป็นดั่งบุพพาจารย์แห่งกองทัพเยอรมัน

คาร์ล ฟ็อน เคลาเซอวิทซ์
1 มิถุนายน ค.ศ. 1780(1780-06-01) – 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831 (51 ปี)
Clausewitz.jpg
รูปคนเหมือนขณะรับราชการปรัสเซีย โดยคาร์ล วิลเฮ็ล์ม วัค
ชื่อเกิดคาร์ล ฟิลลิพ ก็อทฟรีท ฟ็อน เคลาเซอวิทซ์
ที่เกิดบวร์คไบมัคเดอบวร์ค ราชอาณาจักรปรัสเซีย
ที่ตายเบร็สเลา ราชอาณาจักรปรัสเซีย
(ปัจจุบันคือ วรอตสวัฟ ประเทศโปแลนด์)
รับใช้
ประจำการ1792–1831
ชั้นยศพลตรี
บังคับบัญชาวิทยาลัยการสงครามปรัสเซีย
การยุทธ์

งานเขียนของเคลาเซอวิทซ์มุ่งเน้นพิเศษไปที่ "จิตใจ" (ในความหมายของยุคใหม่คือจิตวิทยาทหาร) และมุมมองทางการเมืองต่อสงคราม หนังสือชิ้นเอกของเขาเรื่อง ว่าด้วยสงคราม (Vom Kriege) ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ยามที่เขาเสียชีวิต เคลาเซอวิทซ์เป็นพวกสัจนิยมในหลายแง่มุม ทั้งในแง่โรแมนติก หรือใช้การใช้ความคิดอย่างหนักไปกับบรรดาผู้มีเหตุผลแห่งยุคเรืองปัญญาในยุโรป

วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผลของเคลาเซอวิทซ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพวกเฮเกิล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเคลาเซอวิทซ์และเฮเกิลอาจรู้จักกันเป็นการส่วนตัว แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเคลาเซอวิทซ์ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของเฮเกิลหรือไม่ เคลาเซอวิทซ์เน้นย้ำเรื่องปฏิกิริยาการใช้เหตุผลของทหารต่อปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลาย เขาสังเกตเห็นถึงพัฒนาการอันไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ "ความสับสน" (fog of war, เช่น การข่าวที่ขัดแย้งกันเอง คลุมเครือ หรือผิดพลาดทั้งหมด จนเกิดความตื่นเต้นหรือตื่นกลัวในระดับสูง) ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจอันรวดเร็วของแม่ทัพที่ตื่นตัว เขามองประวัติศาสตร์ว่าเป็นการตรวจสอบสำคัญซึ่งภาวะนามธรรมที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ เขาแย้งว่า สงครามไม่อาจวัดปริมาณหรือรวบยอดเป็นแผนงาน เรขาคณิต และกราฟได้

ประวัติแก้ไข

เคลาเซอวิทซ์เกิดที่เมืองบวร์ค ใกล้กับเมืองมัคเดอบวร์คในราชอาณาจักรปรัสเซีย เขาเข้ารับราชการทหารตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ในชั้นยศฟาเนินยุงเคอร์ (Fahnenjunker) อันเป็นตำแหน่งที่เทียบได้กับยศสิบโททำหน้าท่ถือธงนำหน้าหน่วยทหาร เคลาเซอวิทซ์เคยผ่านสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่หนึ่ง โดยเป็นนายทหารประจำการเมืองน็อยรุพพิน เคลาเซอวิทซ์มักใช้เวลายามว่างศึกษาหาความรู้ทางวิชาทหารอยู่เสมอ โดยเน้นการศึกษาไปที่งานพระนิพนธ์ของพระเจ้าฟรีดริชมหาราช

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bassford, Christopher (2002). "Clausewitz and his Works" at clausewitz.com. Retrieved 2007-06-30.