คาร์กิลล์ เป็นบริษัทข้ามชาติจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ (a privately held, multinational corporation) บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทั้งการผลิตและเป็นหน่วยกลางซื้อขายอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1865 มีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2010 รายงานรายได้ไว้ที่ 107.9 พันล้านดอลล่าร์ และผลกำไรไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลล่าร์[ต้องการอ้างอิง]