คายร์นาร์วอน (เวลส์: Caernarfon) เป็นเมืองในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของราชรัฐเวลส์ ก่อนจะย้ายไปที่คาร์ดิฟฟ์ เมืองนี้มีประชากรประมาณ 9,611 คน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ 247 ไมล์

ทัศนียภาพเมืองคายร์นาร์วอน