คามิกาเซะ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คามิกาเซะ (ญี่ปุ่น: 神風โรมาจิKamikaze) มีความหมายว่า พระพาย หรือลมเทวะ ในการนี้ อาจหมายถึง