วัลเกต (อังกฤษ: Vulgate) คือคัมภีร์ไบเบิลที่เขียนเป็นภาษาละตินเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ที่ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักบุญเจอโรมผู้ที่ได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 ในปี ค.ศ. 382 ให้ปรับปรุงคัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินฉบับ “เวตุสลาตีนา” (Vetus Latina) เมื่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ฉบับปรับปรุงนี้ก็เรียกกันว่า “versio vulgata” ที่แปลว่า “ฉบับประชาชน[1] และในที่สุดก็กลายมาเป็นคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่เป็นทางการของคริสตจักรโรมันคาทอลิก

วัลเกต
Vulgate  
คัมภีร์ไบเบิลฉบับวัลเกต
ผู้ประพันธ์นักบุญเจอโรม ผู้แปล
ชื่อเรื่องต้นฉบับVersio vulgata
หัวเรื่องคัมภีร์ไบเบิล
วันที่พิมพ์ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วัลเกต