คันธรสรังษี แสงมณี

คุณหญิงคันธรสรังษี แสงมณี (เดิม: หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์; 5 มีนาคม พ.ศ. 2459 — 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีพระพี่น้องต่างมารดา 11 องค์


คันธรสรังษี แสงมณี

เกิดหม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์
5 มีนาคม พ.ศ. 2459
เสียชีวิต23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (67 ปี)
คู่สมรสหม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิชัย
อุทัย แสงมณี
บุตรหม่อมราชวงศ์วุฒิรสรังษี วุฒิชัย
หม่อมราชวงศ์อัจฉรีเพราพรรณ วรรณพฤกษ์
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิชัย (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484) พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กับหม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย มีธิดาสองคน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์วุฒิรสรังษี วุฒิชัย
  2. หม่อมราชวงศ์อัจฉรีเพราพรรณ วรรณพฤกษ์ สมรสกับสากล วรรณพฤกษ์ มีบุตรสามคนคือ อัษฎา วรรณพฤกษ์, พรภัทิรา วรรณพฤกษ์ และอดิเทพ วรรณพฤกษ์

ต่อมาทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสใหม่กับอุทัย แสงมณี[1] (หลวงชำนาญนิติเกษตร) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

คุณหญิงคันธรสรังษี แสงมณี สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 สิริชันษา 67 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์, เล่ม 60, ตอน 13 ง, 2 มีนาคม พ.ศ. 2486, หน้า 778
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 49 หน้า 3031 วันที่ 18 กันยายน 2486