คันทรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คันทรี่)

คันทรี เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ country อาจหมายถึง

คำแปล