แขวงคัตสึชิกะ

(เปลี่ยนทางจาก คัตสึชิกะ (โตเกียว))
คัตสึชิกะ
(葛飾区)
เขตการปกครองพิเศษ - แชวง
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงคัตสึชิกะ
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงคัตสึชิกะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Katsushika City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 34.84 ตร.กม.
ประชากร 429,289 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 12,600 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงคัตสึชิกะ
ตราสัญลักษณ์ของแขวงคัตสึชิกะ


เว็บไซต์ แขวงคัตสึชิกะ

คัตสึชิกะ (ญี่ปุ่น: 葛飾区 โรมาจิKatsushika-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว ในปี 2008 มีจำนวนประชากรประมาณ 429,289 คน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข