คะสึระ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คะสึระ สามารถหมายถึง

สถานที่แก้ไข

บุคคลแก้ไข

ตัวละครการ์ตูนแก้ไข

สิ่งมีชีวิตแก้ไข

  • ชื่อสามัญของต้นไม้ในวงศ์ Cercidiphyllaceae และสกุล Cercidiphyllum มีด้วยกัน 2 ชนิด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ