คะมิกะเซะ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คะมิกะเซะ (ญี่ปุ่น: 神風 โรมาจิKamikaze) มีความหมายว่า พระพาย หรือลมเทวะ ในการนี้ อาจหมายถึง