คะนะโกะ ฟุกะอุระ

นักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น

คะนะโกะ ฟุกะอุระ (4 เมษายน ค.ศ. 1960 - 25 สิงหาคม ค.ศ. 2008) เป็นนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

ปี เรื่อง
2000 Battle Royale
2001 Hush!
2002 Border Line
2007 Barefoot Gen (TV drama) (Hadashi no Gen)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข