คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลาย

คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลาย หรือ คอร์เทกซ์สายตานอกคอร์เทกซ์ลาย (อังกฤษ: extrastriate cortex, area extrastriata) เป็นคอร์เทกซ์ในสมองกลีบท้ายทอย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต่อจากคอร์เทกซ์สายตาขั้นปฐม ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอร์เทกซ์ลาย เพราะว่าปรากฏเป็นลายริ้วในกล้องจุลทรรศน์ คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลายประกอบด้วยเขตที่ทำกิจต่างๆ หลายเขตรวมทั้งเขตสายตา V3, เขตสายตา V4, เขตสายตา V5 ซึ่งมีความไวต่อการเคลื่อนไหว[1], และ extrastriate body area (EBA) ใช้ในการรับรู้ร่างกายของมนุษย์[2]

คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลาย
(Extrastriate Cortex)
Brodmann areas 17 18 19.png
ในรูปสมองนี้ คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลายมีสีเหลือง (เขตบร็อดแมนน์ 19) และสีส้ม (เขตบร็อดแมนน์ 18) คอร์เทกซ์ลาย (เขตบร็อดแมนน์ 17) มีสีแดง
ละติน Area extrastriata

กายวิภาคแก้ไข

โดยการแบ่งเป็นเขตบร็อดแมนน์ คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลายประกอบด้วยเขตบร็อดแมนน์ 18 และ เขตบร็อดแมนน์ 19 ในขณะที่คอร์เทกซ์ลายประกอบด้วยเขตบร็อดแมนน์ 17[3]

ในไพรเมต คอร์เทกซ์นอกคอร์เทกซ์ลายรวมเขตสายตา V3 เขตสายตา V4 และ เขตสายตา V5 เข้าด้วย[3] ในขณะที่เขตสายตา V1 ก็คือคอร์เทกซ์ลาย และเขตสายตา V2 ก็คือคอร์เทกซ์หน้าคอร์เทกซ์ลาย (prestriate cortex)

ดูแก้ไข

หมายเหตุและอ้างอิงแก้ไข

  1. Guy A. Orban. Higher Order Visual Processing in Macaque Extrastriate Cortex. Physiol Rev January 1, 2008 88:(1) 59-89; doi:10.1152/physrev.00008.2007
  2. "Extrastriate body area in human occipital cortex responds to the performance of motor actions"
  3. 3.0 3.1 R.F. Schmidt and G. Thews (eds.), ed. (1983). Human Physiology (second, completely revised edition). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag. p. 725. ISBN 0-387-11669-9.