คอกระดูกเชิงกายวิภาคของกระดูกต้นแขน

คอกระดูกเชิงกายวิภาคของกระดูกต้นแขน (อังกฤษ: anatomical neck of the humerus) เป็นส่วนของกระดูกต้นแขน อยู่ในแนวเฉียง เกิดเป็นมุมป้านกับส่วนกลางของกระดูก จะเห็นได้เด่นชัดที่สุดทางครึ่งล่างของเส้นรอบคอกระดูก ครึ่งบนของคอกระดูกจะเห็นเป็นร่องแคบๆ ที่แยกระหว่างส่วนหัวกระดูกและปุ่มกระดูก

คอกระดูกเชิงกายวิภาคของกระดูกต้นแขน
(Anatomical neck of humerus)
HumerusFront.png
มุมมองด้านหน้าของกระดูกต้นแขนซ้าย (คอกระดูกเชิงกายวิภาคอยู่ทางด้านบนซ้ายของภาพ)
ละติน collum anatomicum humeri
Gray's subject #51 209
Dorlands/
Elsevier
c_46/12249462

คอกระดูกนี้เป็นที่ยึดเกาะของแคปซูลข้อต่อของข้อต่อไหล่ และยังมีช่องสำหรับหลอดเลือดเข้ามาเลี้ยงอีกมากมาย

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข