ควีนส์คัพ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ควีนส์คัพ (อังกฤษ: Queen's Cup) หรือบางครั้งเขียน ควีนสคัพ เป็นชื่อการแข่งขันหลายอย่าง ซึ่งอาจหมายถึง

การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันอื่น