ความน่าจะเป็น (เรื่องสั้น)

(เปลี่ยนทางจาก ความน่าจะเป็น (หนังสือ))
SEAwritelogo.png
บทความนี้เกี่ยวกับหนังสือ สำหรับความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ ดูที่ ความน่าจะเป็น