คลองบางบัว เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองลาดพร้าวกับคลองถนน โดยคลองสายนี้มีจุดเริ่มต้นจากการไหลต่อเนื่องมาจากปลายคลองลาดพร้าว ซึ่งอยู่ระหว่างสะพานเสนานิคม 1 กับสะพานถนนประเสริฐมนูกิจ จากนั้นไหลผ่านกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน และไปสิ้นสุดที่จุดตัดคลองบางเขน โดยมีคลองที่ไหลต่อเนื่องขึ้นไปคือคลองถนน คลองบางบัวมีความกว้างประมาณ 10–17 เมตร มีความยาวทั้งหมดประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตหลักสี่ ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว ในเขตบางเขน ได้แก่ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนสามัคคีร่วมใจ ชุมชนบางบัว ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ชุมชนร้อยกรอง ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ ในเขตหลักสี่ ได้แก่ ชุมชนชายคลองบางบัว และชุมชนก้าวหน้า[1]

คลองบางบัวบริเวณวัดบางบัว

ประวัติ

แก้

คลองบางบัวเป็นคลองที่ขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อม ๆ กับหลายคลอง อาทิ คลองสอง คลองถนน คลองบางเขน และคลองลาดพร้าว เป็นต้น[2]

ก่อน พ.ศ. 2539 คลองบางบัวเคยเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำเชื่อมระหว่างสะพานใหม่กับย่านพระโขนง แต่เนื่องจากคลองบางบัวถูกรุกล้ำตลอดทั้งสองริมคลอง สภาพน้ำในคลองเน่าเสีย การสัญจรทางน้ำทำให้เกิดตลิ่งเซาะ ชาวชุมชนจึงทำเรื่องต่อกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขัดขวางเพื่อไม่ให้เรือวิ่งในคลองบางบัว จึงเป็นเหตุให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ไม่มีเรือวิ่งในคลองบางบัว

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครมีนโยบายจะสร้างถนนเลียบคลองบางบัว และรื้อย้ายชุมชนให้ไปอยู่แฟลตฝักข้าวโพด[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา" (PDF).
  2. ทรงยศ สาโรจน์ . (2551). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางบัวของประชาชนชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
  3. "'บางบัวโมเดล' สร้างชื่อระดับโลก ต้นแบบแก้ปัญหาชุมชนริมคลอง". คมชัดลึก.