เปิดเมนูหลัก

คริสต์มาสอีฟ (อังกฤษ: Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู

เหตุผลที่ คริสต์มาส เริ่มต้นในตอนเย็นของวัน คริสต์มาสอีฟเพราะธรรมเนียมการนับปีของคริสเตียน วันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตก[1]ตามเรื่องราวในปฐมกาล เกิดความสว่างกับความมืด คือวันที่ 1 [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Christian Calendar". Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations. http://www.jcjcr.org/kyn_article_view.php?aid=50. Retrieved 2010-12-29
  2. Bible - NIV. 2005.