คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ (อังกฤษ: Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู

คริสต์มาสอีฟ
คริสต์มาสอีฟ
คริสต์มาสอีฟ ภาพวาดในปีค.ศ.1878 โดย J. Hoover & Son
ชื่ออื่นเย็นคริสต์มาส
Christmas Vigil
วันก่อนคริสต์มาส
คืนก่อนคริสต์มาส
จัดขึ้นโดยชาวคริสต์
และผู้ที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์[1]
ประเภทคริสต์, วัฒนธรรม
ความสำคัญวันหรือเย็นที่พระเยซูประสูติ
วันที่
การถือปฏิบัติซื้อของขวัญ, ให้ของขวัญ, goodwill greetings, Midnight Mass, other church services, meals, preparations for the arrival of Christmas gift-bringers, เตรียมตัวสำหรับวันคริสต์มาส
ส่วนเกี่ยวข้องคริสต์มาส, Christmastide, วันสิ้นปี
ความถี่ทุกปี

เหตุผลที่ คริสต์มาส เริ่มต้นในตอนเย็นของวัน คริสต์มาสอีฟเพราะธรรมเนียมการนับปีของคริสเตียน วันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตก[4]ตามเรื่องราวในปฐมกาล เกิดความสว่างกับความมืด คือวันที่ 1 [5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Christmas as a Multi-faith Festival—BBC News. Retrieved 24 November 2011.
  2. "Christmas is here- yet again!The Holy Land is unique in celebrating Christmas three times; on December 25th, January 6th and January 19th". JPost.
  3. Ramzy, John. "The Glorious Feast of Nativity:? 29 Kiahk? 25 December?". Coptic Orthodox Church Network. สืบค้นเมื่อ 17 January 2011.
  4. "Christian Calendar". Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations. http://www.jcjcr.org/kyn_article_view.php?aid=50. Retrieved 2010-12-29
  5. Bible - NIV. 2005.