ครอบจักรวาล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับพืช ดูที่ ครอบจักรวาล (พืช)

ครอบจักรวาล เป็นรายการโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดีบันเทิงที่มีเนื้อหาเชิงปกิณกะ​ สาระการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว และอาหาร เป็นรายการของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และเป็นรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-08.30 น. ออกอากาศครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 และยังเป็นรายการวิทยุ ซึ่งเป็นรายการสารคดีบันเทิงที่ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ดำเนินรายการด้วยนับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2520 โดยในระยะแรก เป็นรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. FM 94.0 MHz และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก FM 102.0 MHz ในเวลาต่อมา

ส่วนรายการครอบจักรวาลทางโทรทัศน์ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00-8.30 น.

ในระยะเริ่มแรก รายการครอบจักรวาลทางโทรทัศน์ ดำเนินรายการโดย หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และพลตรีถาวร ช่วยประสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาสุขภาพ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีได้ยุติการจัดรายการ และมอบหมายให้ หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ และ ยอดมนู ภมรมนตรี ดำเนินรายการแทนตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2562 รายการได้ออกอากาศตอนพิเศษโดยได้นำ​เทปบันทึกรายการในอดีต มาออกอากาศในชุด​ รำลึก อาลัย ม.ร.ว.​ถนัด​ศรี​ สวัส​ดิ​วัฒน์​ โดยออกอากาศ​เมื่อวันที่​ ​6 ตุลาคม​ ถึงวันที่​ 29​ ธันวาคม​ 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานการทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและนำเสนอรายการในขณะนั้นของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และในเวลาต่อมาอีก รายการในส่วนของโทรทัศน์ ได้สิ้นสุดการออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยหม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งสุดท้ายของรายการแต่เพียงผู้เดียว แต่หลังจากที่รายการได้ยุติการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้ว ก็ยังคงมีการนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ โดยเผยแพร่ผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊กและยูทูปของรายการ โดยเสนอในชื่อ ครอบจักรวาล Cooking

แหล่งข้อมูลแก้ไข