ครองแผ่นดินโดยธรรม

ครองแผ่นดินโดยธรรม เป็นชื่อเพลงที่กระทรวงกลาโหม, กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเพลงและมิวสิกวิดีโอดังกล่าว เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 19:09 นาฬิกา ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าบันทึกเสียงทั้งหมด 9,999 คน[1] ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ จะเผยแพร่มิวสิกวิดีโอรูปแบบใหม่ ซึ่งนำภาพวีดิทัศน์และเสียงร้องของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ที่ส่งผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊กมาลงไว้ในช่วงท้าย โดยจะเปลี่ยนรูปแบบในทุกวันที่ 5 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม ตลอดปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง[2]

หน้าปกสื่อบันทึกเสียง ของเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"

คณะผู้จัดทำดนตรี[3]

แก้

รายชื่อผู้ขับร้องเพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม[3]

แก้

ข้าราชการทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แก้

ศิลปิน/นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้