คมคาย พลบุตร

นางคมคาย พลบุตร หรือชื่อเดิม คมคาย เฟื่องประยูร (เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 3 สมัย

คมคาย พลบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (53 ปี)
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
คู่สมรส อลงกรณ์ พลบุตร

ประวัติแก้ไข

คมคาย พลบุตร เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของนายสนิท กับนางปัทมา เฟื่องประยูร[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2][3]ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก สมรสกับ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ น.ส. สภาวรรณ พลบุตร นายธัชธรรม พลบุตร และ น.ส. พิมพ์สภา พลบุตร

การทำงานแก้ไข

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คมคายได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช[4] ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาทำงานการเมืองในเวลาต่อมา

งานการเมืองแก้ไข

คมคาย ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2538 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2544 ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองในที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

คมคาย พลบุตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข