คนไทยหัวกะทิ

คนไทยหัวกะทิ เป็นรายการควิซโชว์ ออกอากาศครั้งแรกปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553 - เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 - 16.30 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวีผลิตรายการโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มาแก้ไข

ในบ้านเรา คำว่า "หัวกะทิ" หมายถึงที่สุด หรือสุดยอด "คนไทยหัวกะทิ" ในความหมายของผู้ผลิตรายการ ต้องการนำเสนอให้เห็นความเป็นสุดยอดของคนไทยในทุกด้าน ไม่จำเป็นว่าเขาจะเป็น ดร. หรือคนธรรมดา หากสิ่งที่เขาคิด หรือทำอยู่ ณ เวลานี้ เป็นสิ่งดีและเป็นประโยชน์ เขาเหล่านั้นคือ คนไทยหัวกะทิของเรา เช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาในรายการ หากสามารถฝ่าฟันคำถามเรื่องเมืองไทยที่หลากหลายได้ เขาเหล่านี้ก็คือ คนไทยหัวกะทิของรายการเช่นกัน

ผู้ผลิตและผู้สนับสนุน มุ่งมั่นจะสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ดี ๆ สักรายการ ที่ส่งเสริมสังคมไทย โดยเน้นการให้สาระผ่านการแข่งขันง่ายๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ กลุ่มคนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ชมเป้าหมายของรายการ

พิธีกรดำเนินรายการแก้ไข

  • อริสรา กำธรเจริญ ดร.อริสรา คือตัวแทนคนไทยหัวกะทิคนเมืองที่ใฝ่รู้ ตั้งใจ และมองโลกในแง่ดีสม่ำเสมอ ทุกเวลาของเธอจึงมีค่า และเต็มไปด้วยความสุข
  • บำเรอ ผ่องอินทรีย์ โน้ต เชิญยิ้ม เป็นตัวแทนหัวกะทิของคนธรรมดา ที่สู้ชีวิต และฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จ และยังชอบแบ่งปันแนวคิดชีวิตดี ๆ ให้กับผู้ชมของเขาเสมอ ๆ

ประวัติรายการแก้ไข

รายการ คนไทยหัวกะทิเป็นรายการควิซโชว์ เพื่อสนับสนุนให้คนไทย รักในถิ่นฐานบ้านเกิดและประเทศไทยที่รักของเรา ด้วยการนำเสนอเรื่องราว ที่น่าทึ่งและน่ารู้ของผู้คน ชุมชน และนวัตกรรมดี ๆ เพื่อการพัฒนา และดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านเรา ผ่านคำถามง่าย ๆ ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศมาร่วมตอบปัญหากัน โดยออกอากาศครั้งแรกปี พ.ศ. 2553 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

กติกาแก้ไข

  • คนไทย 50 คน จากทั่วประเทศ จะมาแข่งขันตอบคำถามเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 ข้อ ซึ่งมีทั้งเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ นวัตกรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคำถามสำคัญคือ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย ตอบถูกจะได้ตอบข้อต่อไป ถ้าตอบผิดก็ตกรอบ

รางวัลแก้ไข

  • รูปแบบที่ 1 รางวัลเป็นเงินสดที่จะทวีมูลค่าขึ้นตามจำนวนข้อที่ตอบได้
ข้อที่ เงินรางวัลสะสม (บาท)
1 5,000
2 10,000
3 20,000
4 30,000
5 40,000
6 50,000
7 100,000

เงินรางวัลจะแบ่งให้ผู้ตอบถูกจนถึงข้อสุดท้ายซึ่งอาจมากกว่า 1 คน

  • รูปแบบที่ 2 รางวัลเป็นเงินสดที่จะทวีมูลค่าขึ้นตามจำนวนข้อที่ตอบได้
ข้อที่ เงินรางวัลสะสม (บาท)
1 10,000
2 20,000
3 40,000
4 60,000
5 100,000

เงินรางวัลจะแบ่งให้ผู้ตอบถูกจนถึงข้อสุดท้ายซึ่งอาจมากกว่า 1 คน