คนเดือนตุลา เป็นชื่อเรียกกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุม ในเหตุการณ์ 14 ตุลา และ 6 ตุลา ซึ่งส่วนมากขณะนั้นเป็นนักศึกษา โดยในปัจจุบัน กลุ่มคนเดือนตุลาบางส่วน ก็เข้าสู่แวดวงการเมืองและสังคม ในส่วน สมาชิกกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญในปี 2516 นั้นมีจำนวน 100 คน[1][2]ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยสมาชิกกลุ่มร่วมลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รายนามคนเดือนตุลาที่มีชื่อเสียง

แก้
 
กมล จันทรสร

อ้างอิง

แก้