เปิดเมนูหลัก

คนดีที่บ้านด่าน เป็นภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำกับโดยบัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ,สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วีระ ขันธีวิทย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, วิน อโยธยา และหม่อมหลวงธิติพันธ์ สุริยง[1] มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลที่หน้าไหว้หลังหลอก สร้างภาพเป็นคนดีแต่เบื้องหลังคือคนเลว

คนดีที่บ้านด่าน
กำกับบัณฑิต ฤทธิ์ถกล
นำแสดงบิณฑ์ บันลือฤทธิ์
สุเทพ ประยูรพิทักษ์
วีระ ขันธีวิทย์
หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
วิน อโยธยา
หม่อมหลวงธิติพันธ์ สุริยง
ฉาย22 มิถุนายน พ.ศ. 2528
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย

อ้างอิงแก้ไข