คณะออกัสติเนียน

คณะออกัสติเนียน (อังกฤษ: Augustinian Order) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกกลุ่มหนึ่ง ตั้งชื่อตามนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป (ค.ศ. 354 - ค.ศ. 450) ปัจจุบันมีสองแบบ ได้แก่

  1. คณะนักบวชภิกขาจารที่ไฟรอาร์ในคณะเน้นวัตรปฏิบัติที่ผสมกันทั้งการเพ่งพินิจและการประกาศข่าวดี สมาชิกของคณะถือวินัยของนักบุญออกัสตินเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในชุมชนนักบวช ในยุคแรกคณะนี้มีชื่อว่า "คณะภราดาฤๅษีแห่งนักบุญออกัสติน" ปัจจุบันคือคณะนักบุญออกัสติน นอกจากนี้ยังมีคณะนักบวชคาทอลิกอีกสองคณะที่มีต้นกำเนิดมาจากคณะออกัสติเนียน คือคณะออกัสติเนียนรีคอลเลกต์และคณะออกัสติเนียนไม่สวมรองเท้า ในช่วงแรกทั้งสองคณะยังรวมอยู่ในคณะออกัสติเนียนโดยมีมหาธิการคนเดียวกัน คณะออกัสติเนียนรีคอลเลกต์ตั้งขึ้นเมื่อปี 1588 เพื่อปฏิรูปคณะออกัสติเนียนเดิม และได้สิทธิ์ปกครองตนเองในปี ค.ศ. 1912 ส่วนคณะออกัสติเนียนไม่สวมรองเท้าได้ปกครองตนเองในปี ค.ศ. 1931
  2. คณะผู้ได้รับศีลบวชหรือแคนันนักบวช ซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของพระวรสารและวินัยของนักบุญออกัสติน ใช้ชีวิตกึ่งอารามวาสี แต่ก็ยังทำงานอภิบาล นักบวชออกัสติเนียนประเภทนี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและทำงานรับใช้คริสตจักรในเขตแพริชใกล้เคียง จึงกลายเป็นคณะนักบวชที่มีการปกครองเป็นอิสระตนเอง แยกจากกันในแต่จะท้องถิ่น
นักบุญออกัสตินแห่งฮิบโปจากรายละเอียดของการประดับกระจกสีโดย หลุยส์ คอมฟอร์ต ทิฟฟานี (Louis Comfort Tiffany) ที่พิพิธภัณฑ์ไลท์เนอร์ (Lightner museum) โบสถ์เซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้