คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ: Faculty of Information and Communication Maejo University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตราสัญลักษณ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่ออังกฤษFaculty of Information and Communication Maejo University
ที่อยู่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
คณบดีรศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
สีประจําคณะสีแดงรัตนชาติ (Cornelian red)
เว็บไซต์https://infocomm.mju.ac.th/wtms_about.aspx

ประวัติแก้ไข

 
หน้าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติให้จัดตั้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและตรี

 
ตึกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ตึก 75 ปีแม่โจ้ (สร้างขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 75 ปี)
 
ดอกปาริชาต หรือ ทองหลาง ดอกไม้ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สีประจำคณะแก้ไข

  • สีแดงรัตนชาติ (Cornelian red) หมายถึง ความกล้าหาญ (ทางจริยธรรม) ความเข้มแข็ง (ทางวิชาการ) ความรัก (ในวิชาชีพ) และความเชื่อถือรัทธา (ของปวงชน)

กิจกรรมแก้ไข

โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "นี่คือ...แม่โจ้"

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์คุณธรรมหัวข้อ "น้ำใจ"

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข