คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนฮังการี

คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนฮังการี (อังกฤษ: Council of Ministers of the Hungarian People's Republic) จัดตั้งขึ้นหลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนฮังการี และเมื่อสาธารณรัฐถูกยุบไป คณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงตามไปในวันที่ 23 ตุลาคม 1989

คณะรัฐมนตรี
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 1949
สิ้นสุด 23 ตุลาคม 1989
ถูกแทนด้วย รัฐบาลสมัยใหม่
เขตอำนาจ สาธารณรัฐประชาชนฮังการี
สำนักงานใหญ่ บูดาเปสต์

คณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลฮังการีในช่วงที่ประเทศอยู่ในความควบคุมของระบอบคอมมิวนิสต์ คณะประกอบด้วย ประธานคนหนึ่ง คือ นายกรัฐมนตรี, รองประธาน, รัฐมนตรีลอย, รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง, และประธานกรรมการแผนงานแห่งชาติ (National Planning Board) ประธานและรัฐมนตรีนั้นรัฐสภาฮังการีแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งตามคำแนะนำของสภาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนฮังการี (Presidential Council of the Hungarian People's Republic)

รายนามแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนฮังการี

ชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด
István Dobi 20 สิงหาคม 1949 14 สิงหาคม 1952
Mátyás Rákosi 14 สิงหาคม 1952 4 กรกฎาคม 1953
Imre Nagy 4 กรกฎาคม 1953 18 เมษายน 1955
András Hegedüs 18 เมษายน 1955 24 ตุลาคม 1956
Imre Nagy 24 ตุลาคม 1956 4 พฤศจิกายน 1956
János Kádár 4 พฤศจิกายน 1956 28 มกราคม 1958
Ferenc Münnich 28 มกราคม 1958 13 กันยายน 1961
János Kádár 13 กันยายน 1961 30 มิถุนายน 1965
Gyula Kállai 30 มิถุนายน 1965 14 เมษายน 1967
Jenő Fock 14 เมษายน 1967 15 พฤษภาคม 1975
György Lázár 15 พฤษภาคม 1975 25 มิถุนายน 1987
Károly Grósz 25 มิถุนายน 1987 24 พฤศจิกายน 1988
Miklós Németh 24 พฤศจิกายน 1988 23 ตุลาคม 1989