คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 (11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คณะรัฐมนตรีทักษิณ ชุดที่ 2 (ครม.ทักษิณ 2)

คณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2548 - 2549
วันแต่งตั้ง11 มีนาคม พ.ศ. 2548[1]
วันสิ้นสุด19 กันยายน พ.ศ. 2549
(1 ปี 192 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ชิดชัย วรรณสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด35
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลเสียงข้างมาก
377 / 500
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติไทย
พรรคมหาชน
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติ
การเลือกตั้ง6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี9 มีนาคม พ.ศ. 2548
วาระสภานิติบัญญัติ4 ปี
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548[2] โดยมีนายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และได้มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548

ประวัติ

แก้

หลังจากการบริหารประเทศครบวาระของ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงระหว่างปี (2544-2548) (คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54) และได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในปี 2548 และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยปรากฏว่า พรรคไทยรักไทย ที่ได้มีการรวบรวมพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองก่อนหน้า ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (377 ที่นั่ง ใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้
ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถูกรัฐประหารหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร ไทยรักไทย
รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
นายจาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไทยรักไทย
นายสุรเกียรติ เสถียรไทย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
นายพินิจ จารุสมบัติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไทยรักไทย
นายวิษณุ เครืองาม 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ลาออก (ขณะรักษาการ) -
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
นายสุชัย เจริญรัตนกุล 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงกลาโหม   พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงการคลัง   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทยรักไทย
  นายทนง พิทยะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 -
  นายวราเทพ รัตนากร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงการต่างประเทศ   นายกันตธีร์ ศุภมงคล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทยรักไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไทยรักไทย
  นายประชา มาลีนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   นายประชา มาลีนนท์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไทยรักไทย
  นายวัฒนา เมืองสุข 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายเนวิน ชิดชอบ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
  นายอดิศร เพียงเกษ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงคมนาคม   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไทยรักไทย
  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายภูมิธรรม เวชยชัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายอดิศร เพียงเกษ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทยรักไทย
  พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 -
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นายยงยุทธ ติยะไพรัช 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
กระทรวงพาณิชย์   นายทนง พิทยะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง -
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงพลังงาน   นายวิเศษ จูภิบาล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงมหาดไทย   พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไทยรักไทย
  พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 -
  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงยุติธรรม   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
  พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงแรงงาน   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไทยรักไทย
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงวัฒนธรรม   นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ลาออกจากตำแหน่ง ไทยรักไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายกร ทัพพะรังสี 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
  นายประวิช รัตนเพียร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 -
กระทรวงศึกษาธิการ   นายอดิศัย โพธารามิก 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไทยรักไทย
  จาตุรนต์ ฉายแสง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายรุ่ง แก้วแดง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 -
กระทรวงสาธารณสุข   นายสุชัย เจริญรัตนกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไทยรักไทย
  นายพินิจ จารุสมบัติ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายวัฒนา เมืองสุข 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไทยรักไทย
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไทยรักไทย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี

แก้
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2548 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 2. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 4. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 6. นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 7. นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 8. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 9. นายอดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 10. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 11. นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 12. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 13. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 14. นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 15. นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 16. นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

[3]

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 4. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 5. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 6. นายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 7. นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 8. นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 9. นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 11. พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 12. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 13. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 14. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 15. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 16. นายประวิช รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2548 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2548 นายสุชัย เจริญรัตนกุล ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
 1. นายสุชัย เจริญรัตนกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 นางอุไรวรรณ เทียนทอง ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รักษาราชการแทน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุชัย เจริญรัตนกุล) , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)
 2. กระทรวงวัฒนธรรม ผู้รักษาราชการแทน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)

นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล

แก้

เศรษฐกิจ

แก้

สาธารณสุข

แก้

การเกษตร

แก้

การจัดงานและการท่องเที่ยว

แก้

อื่นๆ

แก้

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อ

แต่เนื่องจาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขัน ถูกประกาศให้เป็นโมฆะ คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งประกาศว่าจะเลือกตั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 แต่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งก็เกิด การก่อรัฐประหารโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) จึงทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)
 2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 มีนาคม 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ลาออก, ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๖ ราย, แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๗ ราย)
 4. The Nation, Public debt end-Sept falls to 41.28% of GDP เก็บถาวร 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 November 2006
 5. World Bank, Thailand Economic Monitor, October 2003
 6. ทวี มีเงิน, "ทักษิณ"ปั้นหรือปั่นศก. (2) "ยางพารา-ข้าว"เก่งหรือเฮง เก็บถาวร 2007-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, มติชน
 7. ข่าว 'คตส.'เตรียมสอบ 4 ประเด็นใหญ่ ทุจริตกล้ายาง กรุงเทพธุรกิจบิซวีค 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 8. "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-10. สืบค้นเมื่อ 2009-06-19.
 9. บทความ สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย วีรพงษ์ รามางกูร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3462 (2662) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 หน้า 2

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้