คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 (21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476)

คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 แห่งราชอาณาจักรสยาม
มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2476
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 21 มิถุนายน 2476
วันสิ้นสุด 16 ธันวาคม 2476
(0 ปี 178 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จำนวนรัฐมนตรี 17
จำนวนอดีตรัฐมนตรี
(ตาย/ลาออก/ปลดออก)
2
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 19
พรรคร่วมรัฐบาล คณะราษฎร
ประวัติ
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
สภานิติบัญญัติ ผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม   1 นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ต่างประเทศ   17 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)   1 กันยายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย   2 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476  
เศรษฐการ   3 พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
การคลัง   4 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ   5 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม   6 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)   21 มิถุนายน 2476 1 กันยายน พ.ศ. 2476   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีทำการแทน สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  1 กันยายน 2476 16 ธันวาคม 2476   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  7 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476  
  8 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   21 มิถุนายน 2476 8 สิงหาคม 2476   ลาออก
  9 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  10 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  11 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  12 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  13 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  14 หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)   21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  15 นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)   8 สิงหาคม 2476 9 ธันวาคม 2476   ลาออก
  16 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   8 สิงหาคม 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  18 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   1 ตุลาคม 2476 16 ธันวาคม 2476   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแก้ไข

8 สิงหาคมแก้ไข

1 กันยายนแก้ไข

1 ตุลาคมแก้ไข

9 ธันวาคมแก้ไข

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2476

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

กบฏบวรเดชแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กบฏบวรเดช

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้นำกำลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสานเข้ามาเพื่อล้มล้างการปกครองของรัฐบาล แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุแก้ไข

นายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออก โดยอ้างเหตุผลว่า หย่อนความรู้ในทางกฎหมายและการเมือง แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอร้องให้รับตำแหน่งต่อไปและทรงแจ้งไปยังสภาขอให้สนับสนุนคำขอร้องของพระองค์ท่านด้วย ที่ประชุมสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้พระยาพหลพลพยุหเสนา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะได้มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยเลือกสมาชิกประเภทที่ 1 ขึ้นและสมาชิกประเภทที่ 2 เดิมที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุด

อ้างอิงแก้ไข