คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะที่ก่อตั้งพร้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เมือปี 2509 [1]

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Business School
NIDA
สถาปนาพ.ศ. 2509
คณบดีรศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
ที่อยู่
อาคารอแนกประสงค์ ชั้น 8 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วารสารNIDA MBA
สี███ สีแดง
เว็บไซต์mba.nida.ac.th

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ แก้ไข

 
Building of Boonchana at NIDA Business School

การก่อตั้งคณะเกิดจาก ดร.อำนวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมี แนวคิดที่จะดำเนินการสร้างบัณฑิตวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินการแบบเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการสอนให้เป็นผู้บริหารแทนการสอนให้ไปทำงานตามวิชาชีพ จึงถือได้ว่าเป็นการเปิดสอนปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยในระยะเริ่มแรกได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากคณาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ที่ได้มาตามความช่วยเหลือของมูลนิธิฟอร์ด [2]

การประกันคุณภาพ แก้ไข

ปัจจุบันทาง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการรับรอง มาตรฐาน AACSB [3]ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของบริหารธุรกิจ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สำหรับในประเทศไทย มีอยู่สองแห่งที่ได้รับการรับรอง AACSB คือ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า และ สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์ [4] สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการรับรองด้วยคะแนนสูงสุดในประเทศ จาก สมอ สมศ และ กพร [5] [6] โดยคณะบริหารธุรกิจมีคะแนนการประกันคุณภาพเป็นอันดับที่ 1 ของ นิด้า

หลักสูตรการศึกษา แก้ไข

ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) แก้ไข

 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาคปกติ (RMBA)
 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (Flexible MBA)
 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (EMBA)
 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA)
 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาคปรกติ ภาษาอังกฤษ (English MBA Program)
 • โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจนานาชาติ (International MBA Program)
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management (MSc in FIRM)

ระดับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Ph.D. and DBA) แก้ไข

ทำเนียบคณบดี แก้ไข

รายนามคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท 26 ธ.ค.2511 - 12 มี.ค. 2512, 19 ม.ค. 2514 - 6 ส.ค. 2518
2 รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล 7 ส.ค. 2518 - 22 ธ.ค. 2520
3 รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 27 มี.ค. 2521 - 1 มี.ค. 2522
4 ผศ.ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล (รักษาราชการ) 2 มี.ค. 2522 - 3 มิ.ย. 2522
5 ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ 4 มิ.ย.2522 - 13 ม.ค. 2523
6 รศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล (รักษาราชการ) 14 ม.ค. 2523 - 31 ก.ค. 2523
7 รศ.ดร.อัศวิน จินตกานนท์ 1 ส.ค. 2523 - 29 ม.ค. 2524, 30 ม.ค. 2524 - 15 มี.ค. 2525
8 รศ.ดร.วีรศักดิ์ สุขอานารักษ์ 7 เม.ย. 2525 - 6 เม.ย. 2527
9 รศ.ดร.นิกร วัฒนพนม 7 เม.ย. 2527 - 1 เม.ย. 2528, 13 มี.ค. 2535 - 12 มี.ค. 2537, 13 มี.ค. 2537 - 1 มี.ค. 2538
10 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 18 เม.ย. 2528 - 17 เม.ย. 2530, 18 เม.ย. 2530 - 17 เม.ย. 2532
11 รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ 18 เม.ย. 2532 - 1 ธ.ค. 2532, 27 มิ.ย. 2538 - 26 มิ.ย. 2541
12 รศ.ดร.สิงหา เจียมศิริ 13 มี.ค. 2533 - 12 มี.ค. 2535
13 รศ.วัฒนา ณ ระนอง 27 มิ.ย. 2541 - 26 มิ.ย. 2544
14 อ.ดร.ถกล นันธิราภากร 27 มิ.ย. 2544 - 26 มิ.ย. 2547, 27 มิ.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2548
15 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 1 ต.ค. 2548 - 12 มี.ค. 2550
16 รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 4 เม.ย. 2550 - 3 เม.ย. 2553
17 รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ 4 เม.ย. 2553 - 3 เม.ย 2556
18 ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 4 เม.ย 2556 - ปัจจุบัน


รายนามศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิด้า แก้ไข

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจจนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบุคลากรที่เป็นผู้บริหารชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น

รายนามอดีตคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นิด้า แก้ไข

อดีตคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจที่ทำงานและสร้างชื่อเสียง


แหล่งข้อมูอื่น แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. http://www.nida.ac.th
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-08. สืบค้นเมื่อ 2021-09-07.
 3. http://www.aacsb.edu
 4. http://www.aacsb.edu/accreditation/accreditedmembers.asp
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-28. สืบค้นเมื่อ 2021-09-07.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-30. สืบค้นเมื่อ 2013-11-03.