คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีอาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
ที่อยู่
วารสารวารสารลานจัน
สีสีฟ้า
มาสคอต
ต้นจัน
เว็บไซต์[1]

ประวัติ

แก้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะบริหารธุรกิจ" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2532 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยและการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 มีผลให้คณะบริหารธุรกิจแบ่งแยกออกตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง หนึ่งในนั้นได้แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เก็บถาวร 2012-01-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับคณะตามกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2556[1]

หลักสูตร

แก้

คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี)

     สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
     หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถติดต่อทีมบุคลากร อาจารย์ ศิษย์เก่าได้ที่ บุคลากรและศิษย์เก่า สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ Ep มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
 
ทีมอาจารย์และบุคลากร สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 
อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิง

แก้