คณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก

คณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก (อังกฤษ: Third Order of St. Dominic) [1] หรือคณะดอมินิกันชั้นสาม คือกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกที่เป็นสมาชิกคณะดอมินิกัน แต่ไม่ได้ถือคำปฏิญาณอย่างสง่า (solemn vows) การเรียกว่าคณะชั้นสามนั้นเพื่อให้ต่างจากคณะของไฟรเออร์ซึ่งเป็นคณะชั้นหนึ่ง และคณะของนักพรตหญิงซึ่งเป็นคณะชั้นสอง

ในปัจจุบันมีคณะดอมินิกันชั้นสามอยู่หลายคณะ กระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก แต่ละคณะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

ประเภท

แก้

สมาชิกคณะดอมินิกันชั้นสาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรกิวลาร์และเซคิวลาร์[1]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "Third Orders". สารานุกรมคาทอลิก., สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2557