คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 ปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้จัดตั้งเป็นคณะการสื่อสารมวลชน (Faculty of Mass Communication) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกคือ รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ และมีคณบดีคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล

คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษFaculty of Mass Communication, Chiang Mai University
ที่อยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง27 สิงหาคม 2548
คณบดีรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
สีประจำคณะสีเทาเมทัลลิค
สัญลักษณ์นกพิราบ
เว็บไซต์www.masscomm.cmu.ac.th

คณะการสื่อสารมวลชนมีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 100 เมกกะเฮิตซ์ ในระบบเอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ เป็นสถานที่ให้นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงได้ฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ สามารถรับฟังรายการสด รายการย้อนหลังได้ที่ http://www.fm100cmu.com/ หรือรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ทาง https://www.facebook.com/FM100-เสียงสื่อสารมวลชน

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) ให้บริการด้านการสื่อสารหลายรูปแบบดังนี้

-จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

-ผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์

-วางแผนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

-รับจัดและออกแบบงานอีเว้นท์

-บริการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทันสมัย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 106

ที่ตั้งอาคารแก้ไข

 
กลุ่มอาคารคณะการสื่อสารมวลชน

อาคารใหม่คณะการสื่อสารมวลชน มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยเหนือคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยอาคารจำนวน 3 กลุ่มอาคาร ได้แก่ อาคารบริหารและสถานีวิทยุ อาคารเรียนรวม และอาคารปฏิบัติการโทรทัศน์

หลักสูตรแก้ไข

 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
  • 1. หลักสูตรการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication)
  • 2. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) หลักสูตร 4 ปีครึ่ง ได้ 2 ปริญญา โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 3. หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) หลักสูตรใหม่ของคณะและเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2562
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารบูรณาการ (Master of Arts Program in Integrated Communication)
  • -การสื่อสารศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
  • -การสื่อสารการตลาด ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการโทรทัศน์และวิทยุแก้ไข

 1. คุณภรภัทร์ นีลพัธน์ แผนสนิท  (ผู้ดำเนินรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง ช่อง 9 MCOT HD บมจ.อสมท)
 2. คุณวสันต์ อุตตมะโยธิน (นักแสดง , ผู้กำกับละครเวที)
 3. คุณอัครพล ธนะวิทวิลาศ (นักจัดรายการวิทยุ) (เสียชีวิตแล้ว)
 4. คุณคำรณ หว่างหวังศรี (ผู้สื่อข่าว)
 5. คุณจินตนา แดงเดช (อดีตผู้สื่อข่าว)
 6. คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ (พิธีกร)
 7. คุณทัศน์สรวง (สัตตกมล) วรกุล (นายกสมาคมนักข่าวบันเทิง, นักจัดรายการวิทยุ, พิธีกร)
 8. คุณสุภาพ คลี่ขจาย (ผู้ประกาศข่าว , นักการเมือง)
 9. คุณศรีสุดา ชวชาติ (นักจัดรายการวิทยุ)
 10. คุณชลวิทย์ สุขอุดม (พิธีกร)
 11. คุณสมภพ จันทร์ฟัก (ผู้สื่อข่าวกีฬา กรมประชาสัมพันธ์)
 12. คุณเกณฑ์สิทธ์ กันธจันทร์ (ผู้ประกาศข่าว)
 13. คุณกฤตนัย อาสาฬห์ประกิต (นักแสดง)
 14. คุณช่อผกา วิริยานนท์ (ผู้ประกาศข่าว , นักแสดง , พิธีกร)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงแก้ไข

 1. คุณอภิวัฒน์ พงษ์วาท (นักร้องนำวงดนตรี ETC) [1]
 2. คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ (แคน เดอะสตาร์ 8) [2],[3]
 3. คุณธนภัทร์ ธนากรกานต์ (นักร้องนำวง Better Weather)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณาและภาพยนตร์แก้ไข

 1. คุณชูพงษ์ รัตนบัณฑูร (ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา เจ้าของบริษัท "อัปเปอร์คัท")
 2. คุณณิชภูมิ ชัยอนันต์ (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เจ้าของกิจการ "วายุฟิล์มโปรดักชั่น") ข้อมูล

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อสิ่งพิมพ์แก้ไข

 1. คุณขนิษฐา พอนอ่วม (อดีตบรรณาธิการ หนังสืออนุสาร อสท.)
 2. คุณสุธิสาร์ ปฏิภาณเทวา (ช่างภาพนิตยสาร A DAY)
 3. คุณนงนาถ ห่านวิไล (บก.ข่าวการตลาด นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
 4. คุณคัทรียา นุดล (นักเขียน-หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 5. คุณเชษฐ์ สงวนนาม (นักเขียนพ๊อกเก๊ตบุ๊ค "Checkmate Time : ผ่าวิกฤติภารกิจรุกฆาต")
 6. คุณวิโรจน์ สุทธิสีมา (บรรณาธิการนิตยสารสตาร์พิคส์)
 7. คุณพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ (นักเขียนรางวัลทมยันตีอวอร์ด นามปากกา เนียรปาตี)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในด้านอื่น ๆแก้ไข

 1. คุณสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (รองนางสาวไทยอันดับ 1 ประจำปี 2549/ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN24 / อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 2. คุณศิวนนท์ แนกซ์ ไชยช่อฟ้า (ศิลปินอิสระ)
 3. คุณกุญชรี สวัสดิ์ภักดิ์ (ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล)
 4. อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (อาจารย์ประจำคณะอักษรศาตร์ ม.ศิลปากร, เชฟหมีแห่งรายการครัวกากๆ, สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ เรื่อง ตำนานเทพเจ้า)

อ้างอิงแก้ไข