คณะกรรมาธิการทางการเมืองของรัฐ (ยังได้ให้ความหมายอีกว่า องค์การบริหารด้านการเมืองของรัฐ) (GPU) เป็นหน่วยสืบราชการลับและตำรวจลับแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (RSFSR) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1922 และสหภาพโซเวียต ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1922 จนกระทั่งถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923

คณะกรรมาธิการทางการเมืองของรัฐ
(GPU pri NKVD RSFSR)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922
หน่วยงานก่อนหน้า
ยุบเลิก15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923
หน่วยงานสืบทอด
ประเภทตำรวจลับ
สำนักงานใหญ่Lubyanka Square, Moscow
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดสภาคอมมิสซาร์ของประชาชน