คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไป

คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไป[หมายเหตุ ก] (ฝรั่งเศส: Comité de sûreté générale) เป็นคณะกรรมาธิการทางรัฐสภาของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตำรวจในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยสอดส่องดูแลคณะกรรมการตำรวจท้องถิ่นที่รับผิดชอบการสืบสวนการแจ้งความเกี่ยวกับการกบฏ และมีอำนาจส่งผู้ต้องสงสัยไปยังศาลปฏิวัติเพื่อพิจารณาและลงโทษด้วยกีโยตีน คณะกรรมาธิการนี้ กับทั้งคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะ มีผลให้เกิดยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัว

คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไปมีที่ประชุมอยู่ ณ ชั้นแรกของออแต็ลเดอบรีย็อน (Hôtel de Brionne) ในพระราชวังตุยเลอรี ซึ่งได้แก่อาคารทางขวามือของภาพ ส่วนอาคารทางซ้ายมือเป็นที่ประชุมของสภาแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไปก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1792 ในฐานะคณะกรรมาธิการของสภาแห่งชาติ โดยมุ่งหมายให้มาพิทักษ์รักษาสาธารณรัฐแห่งการปฏิวัติจากศัตรูภายใน จน ค.ศ. 1794 คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไปกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านมักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์ และคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะที่รอแบ็สปีแยร์ดูแลอยู่ และคณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไปยังมีส่วนพัวพันในรัฐประหารเมื่อวันที่ 9 เดือนแตร์มีดอร์ (27 กรกฎาคม ค.ศ. 1794) ที่เป็นผลให้รอแบ็สปีแยร์ถูกประหาร ครั้นวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1795 คณะกรรมาธิการความมั่นคงทั่วไปก็ถูกยุบไปพร้อมกับสภาแห่งชาติ

หมายเหตุ

แก้

หมายเหตุ ก ในภาษาไทยยังมีการแปลอย่างอื่น เช่น คณะกรรมการรักษาความมั่นคงโดยทั่วไป[1]

อ้างอิง

แก้
  1. อาทิตย์ทิพอาภา, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (2477). ประวัติศาสตร์สมัยการปฏิวัตร์ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียนโบนาปารฺต ภาคที่ 1. พระนคร: โรงพิมพ์เจตนาผล. p. 255.