คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐ

คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐ (รัสเซีย: Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП; อังกฤษ: State Committee on the State of Emergency) หรือ "แก๊งแปด" เป็นกลุ่มข้าราชการระดับสูงแปดคนในรัฐบาลโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์และเคจีบีผู้พยายามรัฐประหารต่อมีฮาอิล กอร์บาชอฟเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2534 ภายในสองวัน ความพยายามนั้นล้มเหลว

คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐ
Государственный комитет по черезвычайному положению
ก่อตั้งสิงหาคม 2534
ยุติ22 สิงหาคม 2534
ประธาน
เกนนาดี ยานาเยฟ