คณะกรรมการราษฎร (สหภาพโซเวียต)

คณะกรรมการราษฎร (อังกฤษ: Council of People's Commissars, รัสเซีย: Совет народных комиссаров, อักษรโรมัน: Soviet narodnykh kommissarov) เป็นสถาบันฝ่ายบริหารระดับสูงสุดของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียและสหภาพโซเวียต ระหว่าง ค.ศ. 1917 ถึง 1946

คณะกรรมการราษฎร
Совет народных комиссаров
ตราแผ่นดิน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งค.ศ. 1917
ยุบเลิกค.ศ. 1946
เขตอำนาจสหภาพโซเวียต
สำนักงานใหญ่มอสโก สหภาพโซเวียต
ต้นสังกัดหน่วยงานสมัชชาชาวโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต

คณะกรรมการราษฎรก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐรัสเซียในเวลาไม่นานภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 และได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งโซเวียตรัสเซียเมื่อ ค.ศ. 1918 โดยถือเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อสมัชชาชาวโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยกรรมการราษฎรฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ คณะกรรมการราษฎรมีอำนาจตรากฎหมายในช่วงเวลานอกสมัยการประชุมสมัชชา คณะกรรมการราษฎรถูกยุบและเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ค.ศ. 1946[1]

คณะกรรมการราษฎรชุดแรก

แก้
ตำแหน่ง ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรก เสียชีวิต
ประธานคณะกรรมการราษฎร วลาดีมีร์ เลนิน ป่วยตายเมื่อปี 1924
หัวหน้าคณะเลขานุการ Vladimir Bonch-Bruyevich ตายโดยธรรมชาติเมื่อปี 1955
กรรมการราษฎรฝ่ายกิจการต่างประเทศโซเวียตรัสเซีย เลออน ทรอตสกี ถูกลอบสังหารเมือปี 1940
กรรมการราษฎรฝ่ายการเกษตร Vladimir Milyutin ตายในคุกเมื่อปี 1937
กรรมการราษฎรฝ่ายการสงครามและการทหารเรือ Nikolai Krylenko (ฝ่ายการสงคราม) ถูกประหารเมื่อปี 1938
Pavel Dybenko (ฝ่ายการทหารเรือ) ถูกประหารเมื่อปี 1938
กรรมการราษฎรฝ่ายการค้าและอุตสาหกรรมแห่งโซเวียตรัสเซีย Viktor Nogin ตายโดยธรรมชาติเมื่อปี 1924
กรรมการราษฎรฝ่ายการศึกษาแห่งโซเวียตรัสเซีย Anatoly Lunacharsky ตายโดยธรรมชาติเมื่อปี 1933
กรรมการราษฎรฝ่ายโภชนาการ Ivan Teodorovich ถูกประหารเมื่อปี 1937
กรรมการราษฎรฝ่ายกิจการภายในโซเวียตรัสเซีย Alexei Rykov ถูกประหารเมื่อปี 1938
กรรมการราษฎรฝ่ายยุติธรรม Georgy Oppokov ถูกประหารเมื่อปี 1938
กรรมการราษฎรฝ่ายแรงงาน Alexander Shlyapnikov ถูกประหารเมื่อปี 1937
กรรมการราษฎรฝ่ายชนชาติ โจเซฟ สตาลิน ตายโดยธรรมชาติเมื่อปี 1953
กรรมการราษฎรฝ่ายการไปรษณีย์โทรเลขแห่งโซเวียตรัสเซีย Nikolai Glebov-Avilov ถูกประหารเมื่อปี 1937
กรรมการราษฎรฝ่ายการรถไฟ (ว่าง)
กรรมการราษฎรฝ่ายการคลัง Ivan Skvortsov-Stepanov ป่วยตายเมื่อปี 1928
กรรมการราษฎรฝ่ายสวัสดิการสังคม Alexandra Kollontai ตายโดยธรรมชาติเมื่อปี 1952

อ้างอิง

แก้
  1. "О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров Союзных и Автономных республик в Советы Министров Союзных и Автономных республик" 15 марта 1946 года [On Reforming the Council of People's Commissars into the Council of Ministers, and the Councils of People's Commissars of Union and Autonomous Republics into the Councils of Ministers of Union and Autonomous Republics, 15 March 1946]. Legislation of the USSR 1946-1952 (ภาษารัสเซีย). World and Market Economy - Collection of Articles on Economy, Igor Averin. สืบค้นเมื่อ 3 October 2010.