คณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) ย่อว่า ไอแคน (ICAN) เป็นแนวร่วมสังคมพลเมืองทั่วโลกซึ่งมุ่งส่งเสริมการgเข้าร่วมเป็นภาคีของและการนำไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ซึ่งสนธิสัญญาว่าด้ายการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นผู้ริเริ่มสนธิสัญญนี้ ไอแคนเริ่มทำการในปี 2550 โดยมีองค์การความร่วมมือ 468 แห่งใน 101 ประเทศในปี 2560

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
Logo ICAN.svg
ชื่อย่อไอแคน
ก่อตั้ง2550
ประเภทการรณรงค์ระหว่างประเทศไม่แสวงผลกำไร
สํานักงานใหญ่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สาขาวิชาการปลดอาวุธนิวเคลียร์
สมาชิก (2560)
องค์การความร่วมมือ 468 แห่งใน 101 ประเทศ
ผู้อำนวยการบริหาร
Beatrice Fihn
เว็บไซต์www.icanw.org
หมายเหตุผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2560

องค์การฯ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2560 "สำหรับผลงานขององค์การในการดึงความสนใจสู่ผลลัพธ์ทางมนุษยธรรมทำลายล้างของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใด ๆ และสำหรับความพยายามบุกเบิกขององค์การในการบรรลุการห้ามอาวุธดังกล่าวโดยใช้สนธิสัญญา"[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The Nobel Peace Prize 2017". www.nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 6 October 2017.