ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร)

นายโป-ระ สมาหาร หรือ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) หรือ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

โป-ระ สมาหาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย
ดำรงตำแหน่ง
26 กันยายน พ.ศ. 2484 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ดำรงตำแหน่ง
5 กันยายน พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต15 มีนาคม พ.ศ. 2488
ลายมือชื่อ

การทำงาน แก้

โป-ระ สมาหาร ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร นับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกของประเทศไทย[2] ต่อมาในรัฐบาลของนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง ในปี พ.ศ. 2477 และในปีถัดมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ต่อจากนั้นในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีกสมัย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สมัยที่ 2 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรม ในปี พ.ศ. 2488 ซึ่งได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน[3]

ในรัฐบาลของนายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) (ยศในขณะนั้น) เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง[4] และถูกปรับให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2484[5] รวมทั้งในรัฐบาลถัดมาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง[6] และปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในภายหลัง[7]

นอกจากนั้นแล้ว ุขุนสมาหารหิตะคดี ยังมีผลงานที่สำคัญคือ พจนานุกรมกฎหมาย[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 เรื่องเล่าเท่าที่พบ ‘ขุนสมาหารหิตะคดี’
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. พระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าง พุทธศักราช ๒๔๘๘
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 25 ราย)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๑. นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ ๒. หลวงชำนาญนิติเกษตร์ ๓. ขุนสมาหารหิตะคดี)
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายโป - ระ สมาหาร, นายประจวบ บุนนาค, พันเอกเรือง เรืองวีระยุทธ, นายทองอิน ภูริพัธน์, พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์)
  8. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2021-05-14.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้