ขิงก็รา ข่าก็แรง

ขิงก็รา ข่าก็แรงเป็นบทประพันธ์ของโสภี พรรณรายและบทโทรทัศน์ของภาวิตได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 3 ครั้ง ด้วยกัน[1][2]

ขิงก็รา ข่าก็แรง
ผู้ผลิต บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ผู้สร้างโดย
สยม สังวริบุตร
กำกับการแสดง (2549)
จรูญ ธรรมศิลป์
(2562)
ประทุม มิตรภักดี
บทประพันธ์ โสภี พรรณราย
บทละคร ภาวิต
นักแสดงนำ (2549)
ธนา สุทธิกมล
อุษามณี ไวทยานนท์
จารุณี สุขสวัสดิ์
เกรียงไกร อุณหะนันทน์
อินทิรา เกตุวรสุนทร
(2562)
วศิน อัศวนฤนาท
ปภาวดี ชาญสมอน
สาวิตรี สามิภักดิ์
ดิลก ทองวัฒนา
ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
แนวละคร โรแมนติก คอมเมดี้
เพลงประกอบ (2549)
เพลง แรงมาก็แรงไป
หนุ่ม ปกรณ์
เปิ้ล อัญชลี
(2562)
เพลง เก่งนักเดี๋ยวทุ่มรักใส่
เอก ยุทธศักดิ์
ก้อย ชิดชนก
ออกอากาศตอนแรก 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ความยาว 70 นาที
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เอชดี
สถานที่ ประเทศไทย
ประเทศ ไทย
ภาษา ไทย

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งที่ 1 ออกอากาศทางช่อง 9 เมื่อปี 2533 บทประพันธ์ โสภี พรรณราย บทโทรทัศน์ ชารวีย์ ศิรินันท์ (นันทนา วีระชน) นำแสดงโดย เล็ก ไอศูรย์ สาวิตรี สามิภักดิ์ และ ราตรี วิทวัส ผลิตโดย บริษัท ดาวเรือง สตูดิโอ จำกัด กำกับการแสดงโดย สุนันทา นาคสมภพ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น.

ครั้งที่ 2 ออกอากาศทางช่อง 7 เมื่อปี 2549 บทประพันธ์ โสภี พรรณราย และบทโทรทัศน์ของ ภาวิต นำแสดงโดย ธนา สุทธิกมล อุษามณี ไวทยานนท์ จารุณี สุขสวัสดิ์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ และ อินทิรา เกตุวรสุนทร ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด กำกับการแสดงโดย จรูญ ธรรมศิลป์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จำนวนตอนทั้งสิ้น 19 ตอน [3]ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.25 น.

ครั้งที่ 3 ออกอากาศทางช่อง 7 เอชดี เมื่อปี 2562[4]บทประพันธ์ โสภี พรรณราย และบทโทรทัศน์ของ ภาวิต นำแสดงโดย วศิน อัศวนฤนาท ปภาวดี ชาญสมอน สาวิตรี สามิภักดิ์ ดิลก ทองวัฒนา และ ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด[5]กำกับการแสดงโดย ประทุม มิตรภักดี ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวนตอนทั้งสิ้น 34 ตอน ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.50 น. และวันศุกร์ เวลา 18.30 น.

นักแสดงแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2562
สถานีที่ออกอากาศทาง ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 7 เอชดี
ผู้สร้างโดย บริษัท ดาวเรือง สตูดิโอ จำกัด บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ปวีร์ พิเศษพงษ์ (วีร์) เล็ก ไอศูรย์ ธนา สุทธิกมล วศิน อัศวนฤนาท
ณิช อมรเกียรติ สาวิตรี สามิภักดิ์ อุษามณี ไวทยานนท์ ปภาวดี ชาญสมอน
เพียงเพ็ญ พนาสันต์ (เพ็ญ) ราตรี วิทวัส อินทิรา เกตุวรสุนทร ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
สารนาถ พิเศษพงษ์ สมชาย สามิภักดิ์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดิลก ทองวัฒนา
รุ่งทิพย์ พิเศษพงษ์ พิศมัย วิไลศักดิ์ จารุณี สุขสวัสดิ์ สาวิตรี สามิภักดิ์
ไพรุต

พนาสันต์

วิทยา สุขดำรงค์ ทนงศักดิ์ ศุภการ เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
วรกานต์

พนาสันต์

ฉันทนา กิติยพันธ์ ภัสสร บุณยเกียรติ มัณฑนา หิมะทองคำ
ภรณี อมรเกียรติ (ณี) ดวงเดือน จิไธสงค์ ภารดี อยู่ผาสุข วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
แม่ชีสุดา ดวงสุดา จันทรสุข อำภา ภูษิต อัจฉรา ทองเทพ
วศิน พิเศษพงษ์ สมนึก บุญสุวรรณ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ปราบ ยุทธพิชัย
บ.ก.อภิสิทธิ์ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โอภาภูมิ ชิณตาพัณณ์
ภัทรา (ภัท) ทิพธิดา คีรีมาศทอง ฑรัญภัค เศรษฐีธร
เบญจรัตน์ (เบญ) ปารีณา ไกรคุปต์ ปณิตา พัฒนาหิรัญ กุสุมา ตันสกุล
สมใจ สิริยา นฤนาท
ศิริพร พจนีย์ ใยละออ
จิตใจ จารุศิริ ภูวนัย
อ้อนแอ้น สิริมา ตันประเสริฐ
พรรณี ดนยา รัตนธาดา
นกแก้ว (เลขาปวีร์) ธิดารัตน์ จักรสิงห์โต ภัคสิร์ชา ราย
มด พิมพกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
ลัดดา ณิชกานต์ ธรรมเจริญ
แป๋ว เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง
เลขาปวีร์ ภคพร รัตนสุวรรณ
เพียงเพ็ญ (วัยเด็ก) ด.ญ.สุชญา อภิชาธรณ์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข