ขวัญใจมหาเมฆ เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เดิม) ประพันธ์คำร้องโดย "ธาตรี" ประพันธ์ ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน ขับรองโดย วินัย จุลละบุษปะ ในจังหวะควิกวอลทซ์

เพลงประจำของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯแก้ไข

  • มาร์ชเทคนิคมหาเมฆ
  • ขวัญใจมหาเมฆ
  • รำวงเทคนิคมหาเมฆ
  • อำลามหาเมฆ
  • รวมน้ำใจ
  • สายทิพย์มหาเมฆ
  • พยับหมอกขวัญน้อง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข