รีคอร์เดอร์

(เปลี่ยนทางจาก ขลุ่ยรีคอร์เดอร์)

รีคอร์เดอร์ (Recorder) เป็นเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ รีคอร์เดอร์สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 14 ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษ นิยมเล่นในสมัยยุคกลาง และมีความเจริญสูงสุดในยุคบาโรค เป็นเครื่องเป่าที่มีลักษณะการเป่าแบบด้านตรง มีรูปแบบการเกิดเสียงแบบเดียวกันกับนกหวีด คือ บริเวณปากเป่านั้นจะทำเป็นช่องลม (Wind Way) เพื่อที่จะพุ่งเข้าไปกระทบกับปากนกแก้ว ทำให้อากาศเกิดการสั่นสะเทือน เกิดเป็นคลื่นเสียงภายในท่อ เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ท่อของรีคอร์เดอร์มีรูปทรงกรวย คือ จากส่วนปลายของปากเป่าลงมายังส่วนปลายท่อจะค่อย ๆ สอบลง และแคบสุดบริเวณปลายของรีคอร์เดอร์ ในปัจจุบันรีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีสำหรับหัดเรียนดนตรีขั้นเบื้องต้น โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (รูปขลุ่ยอันที่ 2 จากล่าง เป็นการแยกส่วน 3 ชิ้นของรีคอร์เดอร์

ประเภทของรีคอร์เดอร์แก้ไข

RECORDER FAMILY
Instruments in C Range Instruments in F Range
garklein   sopranino  
soprano (descant)
Listen to it
  alto (treble)  
tenor   bass
(bass in F)
 
great bass
(bass in C)
  contrabass  
sub-great bass   sub-contrabass
(octocontrabass)
 

รีคอร์เดอร์มีทั้งหมด 10 ประเภท แต่ที่นิยมในปัจจุบันมี 6 ประเภทเท่านั้น ได้แก่

  • 1.โซปรานิโน (Sopranino) มีขนาดความยาวประมาณ 24 เซนติเมตร มีขนาดเล็ก ลักษณะเสียงสูงแหลมมาก ถ้าใช้นิ้วปิดทั้ง 7 รูจะได้เสียง "ฟา"
  • 2.โซปราโน (Soprano) หรือเดสแคนท์ (Descant) มีความยาวประมาณ 31 เซนติเมตร เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมเล่นมากที่สุด ถ้าใช้นิ้วปิดทั้งหมด 7 รูจะได้เสียง Middle C หรือโดกลางเมื่อเทียบกับเสียงเปียโน
  • 3.อัลโต (Alto) หรือ เทร็บเบิล (Treble) มีความยาวประมาณ 47 เซนติเมตร
  • 4.เทนเนอร์ (Tenor) มีความยาวประมาณ 64 เซนติเมตร
  • 5.เบส (Bass) มีความยาวประมาณ 94 เซนติเมตร
  • 6.คอนทราเบส (Contra bass)

โดยแต่ละประเภทจะแตกต่างกันที่ขนาดและระดับเสียงต่างกัน รีคอร์เดอร์ที่มีระดับเสียงต่ำขนาดก็จะใหญ่กว่ารีคอร์เดอร์ที่มีระดับเสียงสูง


(ระดับเสียงของโน้ตในตารางภาพมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงรีคอร์เดอร์จริง 1 ออคเทฟ)