มูลีนากา (เขมร: ម៉ូលីណាកា มู̎ลีณากา; ฝรั่งเศส: MOULINAKA: Mouvement pour la Liberation Nationale du Kampuchea; อังกฤษ: Movement for the National Liberation of Kampuchea) เป็นหน่วยทางทหารที่นิยมพระนโรดม สีหนุ ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 โดยกองกำลังติดอาวุธตามแนวชายแดนไทย

ประวัติแก้ไข

มูลีนากาก่อตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2522 โดยกอง ซิเลียะห์ กัปตันในกองทัพเรือสมัยสาธารณรัฐเขมร ซึ่งมาอยู่ที่ฝรั่งเศส หลังจากที่เขาปฏิเสธคำชวนของเดียน เดลให้เข้าร่วมกับแนวร่วมปลดปล่อยชาติเขมร กองต้องการจัดตั้งองค์กรในลักษณะสหภาพมากกว่าแนวร่วมและมีโครงสร้างการสั่งงานที่เป็นเอกภาพ กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มแรกที่จงรักภักดีต่อพระนโรดม สีหนุ ต่อมาได้กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธของฟุนซินเปก มูลีนากาได้นับการสนับสนุนจากชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยไปยังฝรั่งเศส และค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดนไทย โดยเฉพาะค่ายผู้อพยพหนองจันทร์ ใกล้อรัญประเทศ[1] ต่อมา มูลีนากาได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ กองทัพเจ้าสีหนุ (Armée Nationale Sihanoukiste)[2] ตามแนวชายแดนไทยด้านจังหวัดสุรินทร์เป็นเขตอิทธิพลของกองทัพนี้[3]

กอง ซิเลียะห์ เสียชีวิตเมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ด้วยโรคมาลาเรียเมื่ออายุ 45 ปี หลังจากนั้น นีม โสพนได้เป็นผู้บัญชาการมูลีนากาต่อมา[4] อิน ตัมได้เป็นผู้บัญชาการกองทัพเจ้าสีหนุ[5]ก่อนจะมาเป็นพระนโรดม รณฤทธิ์ใน พ.ศ. 2528

ใน พ.ศ. 2535 มีการจัดตั้งกลุ่ม กองทัพเสรีชาติกัมพูชา โดยปรุม นาคราช พรรคนี้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2536 และได้ 1 ที่นั่งในจังหวัดกำปงจาม แต่สลายตัวไปใน พ.ศ. 2541 มูลีนากาบางส่วนเข้าร่วมกับพรรคประชาชนกัมพูชา หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2536[6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Shawcross W. The Quality of Mercy: Cambodia, Holocaust, and Modern Conscience. New York: Simon and Schuster, 1984, p. 229.
  2. LOC - Cambodia Major Political and Military Organizations
  3. วัชรินทร์ ยงศิริ.ค้าไม้ไทย-กัมพูชา ใครจริงใจ ใน กัมพูชา วันวารที่ผันเปลี่ยน. ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์กราฟิก. 2545 หน้า 255-262
  4. Corfield JJ. "A History of the Cambodian Non-Communist Resistance, 1975-1983." Clayton, Vic., Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991, p. 11.
  5. Etcheson C., "Civil War and the Coalition Government of Democratic Kampuchea," Third World Quarterly, 9(1) January 1987/ISSN 0143-6597/87, p. 8.
  6. Sorpong Peou Intervention & Change in Cambodia

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข