ขบวนการประชาชนมาเลเซีย

ขบวนการประชาชนมาเลเซีย (มลายู: Gerakan Ra’ayat Malaysia) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยนักการเมืองชาวจีนและปัญญาชน เน้นนโยบายสังคมนิยมประชาธิปไตยและพหุเชื้อชาติ ในการก่อตั้งพรรคระยะแรก พรรคนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับแนวร่วมแห่งชาติ จากการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 พรรคนี้ได้ 8 ที่นั่งในสภาสหพันธรัฐและควบคุมสภาของรัฐปีนังได้ และได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลในรัฐกลันตันร่วมกับพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย ผลของการเลือกตั้งนี้ทำให้เกิดการจลาจลทางเชื้อชาติเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ต่อมาพรรคได้ร่วมมือกับพรรคพันธมิตรฝ่ายรัฐบาลในพ.ศ. 2515 และได้ตั้งแนวร่วมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยในช่วงดังกล่าวพรรคยึดมั่นนโยบายพหุเชื้อชาติมาก แต่ในช่วงหลังพรรคกลายเป็นเครื่องมือของชาวจีนที่ไม่พอใจสมาคมชาวจีนมาเลเซียที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา พรรคได้ที่นั่งในสภาน้อยกว่าสมาคมชาวจีนมาเลเซียมาก ปัจจุบันมีตัวแทนเพียงเล็กน้อยในสภาสหพันธรัฐ ใน พ.ศ. 2549 สมาชิกของพรรคร้อยละ 80 เป็นชนเชื้อสายจีน ร้อยละ 15 เป็นชนเชื้อสายอินเดีย และที่เหลือเป็นชนเชื้อสายมลายูและอื่น ๆ พรรคตกต่ำมากในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 โดยได้ที่นั่งในสภาเพียง 2 ที่นั่ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ 10 ที่นั่ง และสูญเสียอำนาจในรัฐปีนังหลังที่ได้บริหารมา 39 ปี

อ้างอิง แก้

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.