ในเทวตำนานกรีก ขนแกะทองคำ (กรีก: Χρυσόμαλλον δέρας) คือขนแกะของแกะตัวผู้ซึ่งมีเกลียวขนป็นทองคำ

เจสันกลับถึงนครไอออลกอส พร้อมกับขนแกะทองคำ

แกะตัวนี้เป็นแกะที่ได้รับพรจากเทพเฮอร์มีส มันมีนามว่า ฆริโซมาลอส (Khrysomallos) มันช่วยชีวิตของเจ้าชายฟริกซัสที่กำลังจะถูกเผาบูชายันตามแผนร้ายของแม่เลี้ยง ผู้เป็นมเหสีใหม่ของท้าวแอธะมาสเจ้านครฮาลอส แกะทองคำช่วยเหลือเจ้าชายโดยนำพาเจ้าชายเหาะข้ามทะเลไปถึงนครกอลคิส ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของทะเลดำ ท้าวอิทิลัสเจ้านครกอลคิสต้อนรับเจ้าชายเป็นอย่างดี และให้อภิเษกกับพระธิดานามว่าคาลไซโอพี เจ้าชายฟรีซุสจึงสังหารแกะทองคำแล้วนำขนแกะตัวนั้นถวายแด่เป็นสินสอดแด่ท้าวอิทิลัส ท้าวอิทิลัสรับสั่งให้นำขนแกะทองคำไปเก็บไว้ในอุทยานหลวงโดยมีมังกรเฝ้าอยู่ตลอดเวลา

เจ้าชายเจสัน (Jason) โอรสของท้าวอีสันเจ้านครไอออลกอส กำลังเรียนวิชาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง วันหนึ่ง ท้าวอีสันถูกชิงบัลลังก์โดยอีเลียสผู้อนุชา ระหว่างที่เจ้าชายเจสันเดินทางกลับบ้านเมืองก็บังเอิญได้ช่วยเหลือหญิงแก่ ซึ่งเป็นร่างจำแลงของมหาเทวีของซุส พระนางจึงให้พรว่าจะช่วยให้เจสันได้ครองบัลลังก์ เมื่อเจสันกลับถึงบ้านเกิด ท้าวอีเลียสก็ทำใจต้อนรับขับสู้เจสันผู้เป็นหลานอา โดยบอกว่าถ้าเจสันไปนำขนแกะทองคำแห่งนครออร์โคเมนอสมาให้แก่ตน ก็จะยอมคืนบัลลังก์แก่เจสัน

เจสันรับคำท้าดังกล่าว และให้ช่างต่อเรือนามว่าอาร์กัส ต่อเรือลำหนึ่งซึ่งมีนามว่า "อาร์โก" (Argo) เพื่อใช้เดินทางไปยังนครกอลคิส นอกจากนี้ เขายังได้ชักชวนเหล่าผู้กล้ามากมายร่วมขึ้นเรืออาร์โก

บรรณานุกรม

แก้
  • แบรดแมน, โทนี่. 2550. "เจสันกับขนแกะทองคำ". กรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์.