วันที่ในจักรวาลสตาร์ วอร์ส

(เปลี่ยนทางจาก ก่อนยุทธการยาวิน)

ผู้ติดตามเรื่องราวของสตาร์ วอร์ส ยึดถือการลำดับวันที่โดยใช้เหตุการณ์อ้างอิงคือยุทธการยาวินที่ปรากฏในสตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 4: ความหวังใหม่ โดยในระบบนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุทธการยาวินจะอยู่ในยุคก่อนยุทธการยาวิน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจะอยู่ในยุคหลังยุทธการยาวิน ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ 50 ก่อนยุทธการยาวิน จะเกิดก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ 45 ก่อนยุทธการยาวิน เป็นต้น ลักษณะการกำหนดวันที่เช่นนี้คล้ายคลึงกับระบบก่อนคริสตกาลและหลังคริสตกาล

ไฟล์:Exds.jpg
การที่ดาวมรณะถูกทำลายลงเป็นผลสำเร็จถูกใช้เป็นจุดอ้างอิงในปฏิทินสตาร์ วอร์ส

ในบางครั้งก็มีการใช้เหตุการณ์การสิ้นสุดของจักรวรรดิคือยุทธการเอนดอร์ (ปีที่ 4 หลังยุทธการยาวิน) เป็นปีฐาน แต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าเนื่องจากความเคยชินกับระบบเดิม ในตอนที่สำนักพิมพ์ แบนทัม สเปคตร้า ถือลิขสิทธิ์นิยายสตาร์ วอร์สอยู่นั้น ทางสำนักพิมพ์ได้เลือกใช้ระบบปีที่ยึดยุทธการเอนดอร์เป็นฐาน แต่ปัจจุบัน สำนักพิมพ์ เดล เรย์ ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นิยายสตาร์ วอร์สได้เลือกใช้ระบบปีที่ยึดเอายุทธการยาวินเป็นฐาน

เวลามาตรฐานในเรื่องแต่งชุดสตาร์ วอร์ส กำหนดว่ายึดเอาตามเวลาของดาวคอรัสซานท์ซึ่งเป็นเมืองหลวง

  • 368 วัน เป็น 1 ปี
  • 60 วินาที เป็น 1 นาที
  • 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง
  • 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  • 5 วัน เป็น 1 สัปดาห์
  • 7 สัปดาห์ เป็น 1 เดือน
  • 10 เดือน + 3 สัปดาห์เทศกาล + 3 วันหยุด เป็น 1 ปี

ตารางเวลาของภาพยนตร์

แก้
ช่วงเวลาตามท้องเรื่อง ชื่อเรื่อง ช่วงเวลาที่ออกฉาย
ปีที่ 32 ก่อนยุทธการยาวิน เอพพิโซด I: ภัยซ่อนเร้น 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ปีที่ 22 ก่อนยุทธการยาวิน เอพพิโซด II: กองทัพโคลนส์จู่โจม 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
ปีที่ 21-19 ก่อนยุทธการยาวิน สงครามโคลน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
ปีที่ 22-21 ก่อนยุทธการยาวิน สงครามมนุษย์โคลน (ภาคหนึ่ง) 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2548
ปีที่ 20-19 ก่อนยุทธการยาวิน สงครามมนุษย์โคลน (ภาคสอง) 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2548
ปีที่ 19 ก่อนยุทธการยาวิน เอพพิโซด III: ซิธชำระแค้น 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ปีที่ 19+ ก่อนยุทธการยาวิน ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ (ยังไม่ได้ตั้งชื่อ) พ.ศ. 2552+
ปีที่ 15 ก่อนยุทธการยาวิน ดรอยด์ส: โจรสลัดกับเจ้าชาย 7 กันยายน พ.ศ. 2528 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2529
ปีที่ 15 ก่อนยุทธการยาวิน ดรอยด์ส: สมบัติช่อนในดวงดาว 7 กันยายน พ.ศ. 2528 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2529
ปีที่ 13-10 ก่อนยุทธการยาวิน ฮาน โซโล: ตำนานสตาร์ วอร์ส 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ปีที่ 1.5 ก่อนยุทธการยาวิน อีวอกส์: หมู่บ้านสยองขวัญ 7 กันยายน พ.ศ. 2528 - 10 มกราคม พ.ศ. 2530
ปีที่ 1.5 ก่อนยุทธการยาวิน อีวอกส์: เรื่องเล่าจากต้นไม้เอ็นดอร์ 7 กันยายน พ.ศ. 2528 - 10 มกราคม พ.ศ. 2530
ปีที่ 0.1 ก่อนยุทธการยาวิน โร้ค วัน: ตำนานสตาร์วอร์ส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ปีที่ 0 แห่งยุทธการยาวิน เอพพิโซด IV: ความหวังใหม่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
ปีที่ 2 หลังยุทธการยาวิน สตาร์ วอร์ส ตอน รายการพิเศษวันหยุด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
ปีที่ 3 หลังยุทธการยาวิน เอพพิโซด V: จักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
ปีที่ 3.5 หลังยุทธการยาวิน อีวอกส์: หมู่นักรบแห่งความกล้าหาญ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ปีที่ 4 หลังยุทธการยาวิน เอพพิโซด VI: การกลับมาของเจได 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
ปีที่ 4.5 หลังยุทธการยาวิน อีวอกส์: ยุทธการเอนดอร์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
ปีที่ 34 หลังยุทธการยาวิน เอพพิโซด VII: อุบัติการณ์แห่งพลัง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เอพพิโซดVIII:"ปัจฉิมบทแห่งเจได" 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปีที่ 35 หลังยุทธการยาวิน สตาร์ วอร์ส: กำเนิดใหม่สกายวอล์คเกอร์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้