กแดโดโมฟมูย? (เช็ก: Kde domov můj?; เสียงอ่านภาษาเช็ก: [ˈɡdɛ ˈdomof ˈmuːj]) บ้านของฉันนั้นคือที่ใด? เป็นเพลงชาติเชโกสโลวาเกียและเช็กเกีย ผลงานประพันธ์โดย František Škroup เรียบเรียงทำนองโดย Josef Kajetán Tyl.

กแดโดโมฟมูย?
คำแปล: บ้านของฉันนั้นคือที่ใด
Kde domov můj?
สกอร์เพลงกแดโดโมฟมูย?
เนื้อร้องJosef Kajetán Tyl
ทำนองFrantišek Škroup
รับไปใช้ในเชกโกสโลวาเกีย:
พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)
ในสาธารณรัฐเช็ก:
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
ตัวอย่างเสียง
กแดโดโมฟมูย (บรรเลง)

ผลงานชิ้นนี้ที่ได้ประพันธ์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งละครเวทีเบาสมอง เรื่อง Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (Fidlovačka, or No Anger and No Brawl) กำกับการแสดงโดย Karel Strakatý ละครเวทีเรื่องนี้ได้จัดแสดงครั้งแรกที่โรงละครแห่งชาติ กรุงปราก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม, พ.ศ. 2377 (ค.ศ. 1834). บทร้องดั้งเดิมนั้นมีสองบท (ที่แสดงข้างล่างนี้). ต่อมาJ. K. Tyl ได้พิจารณาทั้งบทร้อง และ ทำนอง ที่บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์, มีความไม่ลงตัวบางประการ, ช่วงต่อมาเพลงดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมในหมู่ชาวเช็ก และ ความเป็นอัตลักษณ์ ในช่วงสมัยของราชวงศ์ฮับสบูร์ก.[1]

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2461 ประเทศเชโกสโลวาเกียได้รับการสถาปนา โดยได้นำเนื้อร้องบทแรกของเพลง กแดโดโมฟมูย? และ นาดทาโทรซาบลีซกา (สาธารณรัฐสโลวัก) รวมเป็นเพลงเดียวกัน ในดินแดนเช็กนั้น มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอรมันและฮังการี โดยได้แปลเนื้อร้องเป็นภาษาฮังการีและเยอรมัน

ภายหลังจากการสลายของเชโกสโลวาเกีย โดยแบ่งออกเป็นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก ในปี พ.ศ. 2535 ยังคงใช้เนื้อร้องเดิม และ บทแรกของ นาดทาโทรซาบลีซกา ได้กลายมาเป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสโลวัก

บทร้อง แก้ไข

เพลงชาติเช็กเกีย แก้ไขเพลงชาติเชโกสโลวาเกีย แก้ไขบทร้องดั้งเดิม แก้ไขอ้างอิง แก้ไข

  1. Article 7 of Czech law n° 3/1993 Sb. on statehood emblems
  2. (Lyrics according to Appendix 6 of Czech Act No. 3/1993 Coll., as adapted by Act No. 154/1998 Coll.)
  3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ transl
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ kuczyn

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วีดิทัศน์