กูเกิล อะเลิตส์

(เปลี่ยนทางจาก กูเกิลอเลิร์ต)

กูเกิล อเลิตส์ (อังกฤษ: Google Alerts) เป็นการให้บริการของกูเกิลในการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือฟีด สำหรับหัวข้อที่ผู้ใช้งานสนใจ เมื่อข้อมูลนั้นได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์หรือบล็อก

การทำงานของระบบเริ่มต้นจากผู้ใช้บริการเลือกคำสำคัญสมัครใช้งานกับกูเกิลอเลิตส์ และเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่นได้เขียนเว็บหรือบล็อกเกี่ยวกับข้อมูลเดียวกัน ทางระบบของกูเกิลจะทำการแจ้งให้กับผู้ที่รับบริการข้อความนั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกความถี่ในการรับข้อมูลได้ว่าต้องการรับข้อมูลขณะนั้น หนึ่งวันต่อครั้ง หรือหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้ง[1]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • เว็บไซต์กูเกิลอะเลิตส์