กุสทัฟ คลิมท์

(เปลี่ยนทางจาก กุสตาฟ คลิมต์)

กุสทัฟ คลิมท์ (เยอรมัน: Gustav Klimt; 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1862 – 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1918) เป็นจิตรกรชาวออสเตรียและมัณฑนากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงเวลาที่นวศิลป์หรือศิลปะแนวใหม่กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเหลื่อมระหว่างศิลปะประยุกต์ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวงาน

กุสทัฟ คลิมท์

ผลงานที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 
จูบ ของกุสทัฟ คลิมท์

ผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น จิตรกรรมสีน้ำมัน จูบ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข