กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 โดยกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "กาญจนบุรีเกมส์"

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25
เมืองเจ้าภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ทีมเข้าร่วม76 จังหวัด
กีฬาชนิดกีฬา
พิธีเปิด15 มีนาคม 2552 (2552-03-15)
พิธีปิด26 มีนาคม 2552 (2552-03-26)
ประธานพิธีเปิดวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้จุดคบเพลิงอารีย์ วิรัฐถาวร
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 10 อันดับแรก

อันดับ จังหวัด       รวม
1   กรุงเทพมหานคร 93 74 84 251
2   ชลบุรี 44 30 30 104
3   เชียงใหม่ 34 38 39 111
4   อุบลราชธานี 26 23 25 74
5   นนทบุรี 25 20 20 65
6   นครราชสีมา 24 15 20 59
7   นครศรีธรรมราช 15 20 22 57
8   จันทบุรี 15 11 12 38
9   ศรีสะเกษ 13 16 20 49
10   สมุทรปราการ 12 10 14 36