กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2017

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2017 (อังกฤษ: 2017 Summer Universiade; จีน: 2017年夏季世界大學運動會) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 29 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1930 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29
2017_Taipei.png
คำขวัญเพื่อคุณ, เพื่อเยาวชน (For You, For Youth)
จำนวนประเทศ145 ประเทศ
จำนวนนักกีฬา7,639 คน
พิธีเปิด19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
พิธีปิด30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้จุดคบเพลิงเจ่น จิน เฟ็ง (เบสบอล)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางเมืองไทเป

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแก้ไข

เมืองที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2015 มีทั้งสิ้น 2 เมือง ได้แก่ กรุงบราซีเลีย, ประเทศบราซิล และ กรุงไทเป, ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติมอบสิทธิการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวแก่กรุงไทเป

สนามแข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

Participating National Olympic Committees

การตลาดแก้ไข

มาสคอตแก้ไข

มาสคอตของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือ หมีดำ ชื่อ บราโว

อ้างอิงแก้ไข