กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2017

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2017 (อังกฤษ: 2017 Summer Universiade; จีน: 2017年夏季世界大學運動會) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 29 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1930 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29
เจ้าภาพไทเป, ประเทศไต้หวัน
คำขวัญเพื่อคุณ, เพื่อเยาวชน (For You, For Youth)
ประเทศเข้าร่วม145 ประเทศ
นักกีฬาเข้าร่วม7,639 คน
พิธีเปิด19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
พิธีปิด30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประธานพิธีเปิดไช่ อิงเหวิน
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน
ผู้จุดคบเพลิงเจ่น จิน เฟ็ง (เบสบอล)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางเมืองไทเป

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ แก้

เมืองที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2015 มีทั้งสิ้น 2 เมือง ได้แก่ กรุงบราซีเลีย, ประเทศบราซิล และ กรุงไทเป, ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติมอบสิทธิการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวแก่กรุงไทเป

สนามแข่งขัน แก้

ประเทศที่เข้าร่วม แก้

Participating National Olympic Committees

การตลาด แก้

มาสคอต แก้

มาสคอตของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือ หมีดำ ชื่อ บราโว

อ้างอิง แก้